Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025-22) 5-13-94

Ərçivan qəsəbə ərazi komissiyası üzrə

01 iyun 2014-cü il tarixdə Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində fiziki və hüquqi şəxslərə hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə görə 40 manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına veriləcək yardım haqqında

MƏLUMAT

S/s

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı

Cəmi becərilən əkin sahəsi (hektarla)

Veriləcək yardımın məbləği

 
 

1

Abbasov Əli Abbas oğlu

2,30

92,00

 

2

Abbasova Kürsüm  İskəndər qızı

0,55

22,00

 

3

Abdullayev  Əhədulla Sadıx oğlu

0,60

24,00

 

4

Abdullayev Əhmədağa Həsənağa  oğlu

0,50

20,00

 

5

Abdullayev Məmməd Yədulla oğlu

0,60

24,00

 

6

Abdullayev Oktay Sadıx oğlu

0,64

25,60

 

7

Abdullayeva Mehriban İsmayıl qızı

0,60

24,00

 

8

Abdullayeva Minəvvər Hüseyn qızı

0,50

20,00

 

9

Abidinov Əli Vəli oğlu

0,60

24,00

 

10

Abidinov İlqar Vəli oğlu

0,70

28,00

 

11

Abidinov Şahverən Vəli oğlu

0,46

18,40

 

12

Ağayev  Ramiz Rza oğlu

5,88

235,20

 

13

Ağayev  Yusifəli Heydər oğlu

0,38

15,20

 

14

Ağayev Ağakişi Ağabala oğlu

0,60

24,00

 

15

Ağayev Boli Qulam oğlu

0,70

28,00

 

16

Ağayev Sabir Ağabala oğlu

0,60

24,00

 

17

Ağayev Tarif Rza oğlu

0,70

28,00

 

18

Ağayeva Məhrubə Məmməd qızı

0,26

10,40

 

19

Ağayeva Xalidə Mirzə qızı

0,60

24,00

 

20

Axundov Adil Məmmədtağı oğlu

0,60

24,00

 

21

Axundov Azad Qüdrət oğlu

0,90

36,00

 

22

Axundov Bəşirağa  Dədə oğlu

0,60

24,00

 

23

Axundov Əlifilam Əsəd oğlu

0,50

20,00

 

24

Axundov Novruzəli İskəndər oğlu

0,60

24,00

 

25

Axundov Orucəli İskəndər oğlu

0,80

32,00

 

26

Axundov Yusif Dədə oğlu

0,70

28,00

 

27

Axundova Almas Hilal qızı

0,55

22,00

 

28

Axundova Mehriban Məhərrəm qızı

0,50

20,00

 

29

Axundova Rəfiqə Şahverdi qızı

0,40

16,00

 

30

Axundova Sənubər Müzəffər qızı

0,30

12,00

 

31

Babayev Əfrasim Ağababa oğlu

0,70

28,00

 

32

Babayev Əhəd Kərim oğlu

0,60

24,00

 

33

Babayev Gülağa Böyükağa oğlu

1,20

48,00

 

34

Babayev Kərim Əhəd oğlu

0,50

20,00

 

35

Babayev Nəhmət Kərim oğlu

0,50

20,00

 

36

Babayev Seyfulla Qüdrət oğlu

0,60

24,00

 

37

Babayev Yusif Ağababa oğlu

0,50

20,00

 

38

Babayeva Gülsevər Ağababa qızı

0,50

20,00

 

39

Babayeva Mədinə Həsən qızı

0,79

31,60

 

40

Bağırova Aynur İsmayıl qızı

0,25

10,00

 

41

Bağıyeva Kəmalə Nazir qızı

0,30

12,00

 

42

Baxşıyev  Əsgərəli Salam oğlu

0,30

12,00

 

43

Baxşıyev  Mirzəhüseyn Ağa oğlu

0,55

22,00

 

44

Baxşıyev  Səməd Hüseyn oğlu

0,50

20,00

 

45

Baxşıyev Akif Oruc oğlu

0,50

20,00

 

46

Baxşıyev Azad Oruc oğlu

0,75

30,00

 

47

Baxşıyev Balağa Ağa oğlu

0,90

36,00

 

48

Baxşıyev Boli Rüstəməli oğlu

0,60

24,00

 

49

Baxşıyev Camal Cəbrayıl oğlu

0,60

24,00

 

50

Baxşıyev Cəbrayıl Şərbət oğlu

0,80

32,00

 

51

Baxşıyev Əlihəsən Mirzəhəsən oğlu

0,70

28,00

 

52

Baxşıyev Əlihüseyn Qulam oğlu

0,80

32,00

 

53

Baxşıyev Heydərəli Salam oğlu

0,76

30,40

 

54

Baxşıyev Hüseynağa Yusif oğlu

0,50

20,00

 

55

Baxşıyev Məhərrəm Qulam oğlu

0,60

24,00

 

56

Baxşıyev Mərdan Hüseynəli

0,60

24,00

 

57

Baxşıyev Mirzə Cəlil oğlu

0,40

16,00

 

58

Baxşıyev Sultanağa Yusif oğlu

3,60

144,00

 

59

Baxşıyev Yusif Ağadada oğlu

0,24

9,60

 

60

Baxşıyeva Ramilə Orucəli

0,75

30,00

 

61

Baxşıyeva Züleyxa Əbdüləzim qızı

0,25

10,00

 

62

Becanov Hüseynağa Cəfər oğlu

0,70

28,00

 

63

Becanova Heyran Xosrof qızı

0,40

16,00

 

64

Cahangirov Məmmədağa Əhməd oğlu

0,38

15,20

 

65

Cahangirov Ramazan Əhməd oğlu

0,70

28,00

 

66

Cavadov  Azər Adil  oğlu

0,50

20,00

 

67

Cavadov Adil Musa oğlu

0,64

25,60

 

68

Cavadov Nadir Adil oğlu

0,75

30,00

 

69

Cavadova  Şifayət Səttar oğlu

0,50

20,00

 

70

Cəfərov Qulaməli Rəhman oğlu

0,80

32,00

 

71

Cəfərov Şahin  Novruz oğlu

8,00

320,00

 

72

Cəfərova  Zərifə Əsəd qızı

0,60

24,00

 

73

Cəfərova Aybəniz Rafiq qızı

10,00

400,00

 

74

Cəfərova Elenora Şaiq  qızı

0,70

28,00

 

75

Cəfərova Sevil Ağamirzə qızı

0,75

30,00

 

76

Dadaşov  Əli Yədulla oğlu

0,35

14,00

 

77

Dadaşov Şakir Davud oğlu

0,60

24,00

 

78

Dadaşov Zahir Davud oğlu

0,45

18,00

 

79

Diyarov Azər Həsən oğlu

0,37

14,80

 

80

Diyarov Dadaş Oğlan oğlu

0,70

28,00

 

81

Diyarova  Məryəm Dadaş qızı

0,70

28,00

 

82

Əbilov Allahverən Boli oğlu

0,55

22,00

 

83

Əbilov Ramiz Əyyar oğlu

0,80

32,00

 

84

Əbilova Nəsibə Nəsir qızı

0,55

22,00

 

85

Əfsəlov Oktay Nəcəf oğlu

0,85

34,00

 

86

Əfsəlov Şıxəli İbrahim oğlu

0,60

24,00

 

87

Əkbərov Niyazi  Yusifəli oğlu

0,50

20,00

 

88

Əkbərov Yusifəli Əli oğlu

0,25

10,00

 

89

Ələkbərov  Aydın Hüseynqulu oğlu

0,70

28,00

 

90

Ələkbərov  Mehdi Yusif oğlu

0,40

16,00

 

91

Ələkbərov Yusif  Hüseynqulu oğlu

0,50

20,00

 

92

Ələkbərova Həqiqət Rəcəb  qızı

0,60

24,00

 

93

Ələkbərova Sübiyə Dadaş qızı

0,60

24,00

 

94

Ələkbərova Xanımnisa Mİrzə qızı

0,50

20,00

 

95

Əliyev  Eyvaz Əli oğlu

2,50

100,00

 

96

Əliyev Ağalar Heydər oğlu

0,70

28,00

 

97

Əliyev Davud Boli oğlu

0,50

20,00

 

98

Əliyev Əhməd Həsənəli oğlu

0,35

14,00

 

99

Əliyev Eldar Sədulla oğlu

0,75

30,00

 

100

Əliyev Əli Ağadədə oğlu

0,45

18,00

 

101

Əliyev Fətulla  Cəfər oğlu

3,70

148,00

 

102

Əliyev Fikrət Mirzə oğlu

0,40

16,00

 

103

Əliyev İzzətulla Əli oğlu

0,55

22,00

 

104

Əliyev Mais Əhməd oğlu

0,40

16,00

 

105

Əliyev Məmmədağa Qulam oğlu

0,75

30,00

 

106

Əliyev Musa Ələkbər oğlu

0,90

36,00

 

107

Əliyev Orucəli  Əkbər oğlu

0,95

38,00

 

108

Əliyev Qurban Ağadədə oğlu

0,50

20,00

 

109

Əliyev Şahlar Heydər oğlu

0,50

20,00

 

110

Əliyev Sədiyar Abuzər oğlu

0,80

32,00

 

111

Əliyev Teymur Calal oğlu

0,80

32,00

 

112

Əliyev Xanlar Heydər oğlu

1,20

48,00

 

113

Əliyev Yaqub Cabir oğlu

0,80

32,00

 

114

Əliyev Yaşar Məmmədhüseyn oğlu

0,30

12,00

 

115

Əliyev Zakir Qulamhüseyn oğlu

0,85

34,00

 

116

Əliyeva Adilə Sadıx qızı

0,50

20,00

 

117

Əliyeva Dilarə Abdulla qızı

0,70

28,00

 

118

Əliyeva Mehram Teyub qızı

0,48

19,20

 

119

Əliyeva Mələk Ağa qızı

4,50

180,00

 

120

Əliyeva Rəsmiyyə Hacıbaba qızı

0,30

12,00

 

121

Əliyeva Reyhan Cəbrayıl qızı

0,50

20,00

 

122

Əliyeva Təranə Hacıağa qızı

0,26

10,40

 

123

Əliyeva Təyarə Əziz qızı

0,40

16,00

 

124

Əliyeva Xatirə Rəşid  qızı

0,80

32,00

 

125

Əsədullayev  Eldar Səfər oğlu

0,45

18,00

 

126

Əsədullayev  Əli Mutuza oğlu

0,73

29,20

 

127

Əsədullayev Əbülfət Ağadədə oğlu

1,00

40,00

 

128

Əsədullayev Elvin İsrafil oğlu

0,40

16,00

 

129

Əsədullayev Əsədulla Ağadədə oğlu

0,80

32,00

 

130

Əsədullayev İsa Nəhmət oğlu

0,70

28,00

 

131

Əsədullayev Niftulla Boli oğlu

0,35

14,00

 

132

Əsədullayev Rəcəbəli  Murtuza oğlu

0,95

38,00

 

133

Əsədullayeva Məriyəm Dadaş qızı

0,80

32,00

 

134

Əsədullayeva Pakizə Əlişah qızı

0,75

30,00

 

135

Əsədullayeva Xədicə Əhməd qızı

0,70

28,00

 

136

Əsədullayeva Zümrüd Hüseynəli qızı

1,00

40,00

 

137

Eyniyev  Vaqif Qadağa oğlu

0,30

12,00

 

138

Eyniyev Qadağa Allahverdi oğlu

0,80

32,00

 

139

Əzimov Əlinazim Ağamirzə oğlu

0,48

19,20

 

140

Əzimov Əlirasim Ağamirzə oğlu

0,70

28,00

 

141

Əzimova Saray Hacıağa qızı

0,20

8,00

 

142

Əzizov Müzəffər  Abdulla oğlu

0,95

38,00

 

143

Fərzullayev Cəbrayıl Muxtar oğlu

0,80

32,00

 

144

Fətullayev Xudaverdi Seyfulla oğlu

0,25

10,00

 

145

Feyziyev Bayraməli Hüseyn oğlu

1,40

56,00

 

146

Feyziyev Məhərrəməli Sərdar oğlu

0,75

30,00

 

147

Feyziyev Nurməmməd Eldar oğlu

0,60

24,00

 

148

Feyziyev Orucəli Hüseynəli oğlu

0,55

22,00

 

149

Feyziyev Qüdrət Sərdar oğlu

1,00

40,00

 

150

Feyziyev Sadiq Qüdrət oğlu

2,00

80,00

 

151

Feyziyeva Səkinə  Hilal qızı

0,50

20,00

 

152

Hacıyev Ağababa Əsəd oğlu

0,35

14,00

 

153

Hacıyev Akif Orucəli oğlu

0,90

36,00

 

154

Hacıyev Boli Həsən oğlu

0,40

16,00

 

155

Hacıyev Hüseyn  Beygi oğlu

0,60

24,00

 

156

Hacıyev Məmməd  Boli oğlu

0,60

24,00

 

157

Hacıyev Orucəli Hacıağa oğlu

0,50

20,00

 

158

Hacıyev Rakif Orucəli oğlu

0,60

24,00

 

159

Hacıyev Sahib Hüseyn oğlu

0,35

14,00

 

160

Hacıyev Vaqif Yədulla oğlu

0,50

20,00

 

161

Hacıyeva Gülşən Əsəd qızı

0,60

24,00

 

162

Hacıyeva Rəmilə Mirzəli qızı

0,60

24,00

 

163

Hacıyeva Zülfiyyə Qüdrət qızı

0,60

24,00

 

164

Haqverdiyev Müzəffər Seyfulla oğlu

0,13

5,20

 

165

Həmidov Barat  Həmid oğlu

0,70

28,00

 

166

Həmidov Həbib Həmid oğlu

0,40

16,00

 

167

Həmidov Nəsir Paşa oğlu

0,30

12,00

 

168

Həmidov Təbib Yusif oğlu

0,80

32,00

 

169

Həmidova Fatma Qulamhüseyn oğlu

0,60

24,00

 

170

Həmidova Kəmalə Məmmədrahim qızı

0,22

8,80

 

171

Həmidova Mələk Qənbər qızı

0,20

8,00

 

172

Həsənov Ağadadaş Sattar oğlu

0,80

32,00

 

173

Həsənov Əhməd Seyfulla oğlu

0,58

23,20

 

174

Həsənov Sovqat Əmir oğlu

0,65

26,00

 

175

Həsənova Kəsirə  İbrahim qızı

0,35

14,00

 

176

Həşimov İbrahim Nüsrət oğlu

0,40

16,00

 

177

Hüseynov Araz Hüseynqulu oğlu

0,65

26,00

 

178

Hüseynov Beytulla Şəhid oğlu

0,50

20,00

 

179

Hüseynov Elçin Şahverən oğlu

0,65

26,00

 

180

Hüseynov Əliağa Bəhmən oğlu

0,75

30,00

 

181

Hüseynov Eyvaz  Məmməd oğlu

0,65

26,00

 

182

Hüseynov Hüseynəli Qəni oğlu

0,90

36,00

 

183

Hüseynov İzzət Muxtar oğlu

0,75

30,00

 

184

Hüseynov Məhəmməd İsmayıl oğlu

0,65

26,00

 

185

Hüseynov Məhərrəm Bəşir oğlu

0,60

24,00

 

186

Hüseynov Məmməd Hüseynqulu oğlu

13,00

520,00

 

187

Hüseynov Müslüm Hüseyn oğlu

0,75

30,00

 

188

Hüseynov Nəcəfəli Bayram oğlu

0,50

20,00

 

189

Hüseynov Şahverən Hüseynqulu oğlu

8,40

336,00

 

190

Hüseynov Yalçın Əlişah oğlu

0,50

20,00

 

191

Hüseynov Zəfər Hüseyn oğlu

0,35

14,00

 

192

Hüseynova  Mərziyə Şahid qızı

0,50

20,00

 

193

Hüseynova Arifə Hacı qızı

0,20

8,00

 

194

Hüseynova Fəxri Abbas qızı

1,00

40,00

 

195

Hüseynova Mariyə Qurban qızı

0,50

20,00

 

196

Hüseynova Radifə Ağababa qızı

0,65

26,00

 

197

Hüseynova Zahidə Səlim qızı

0,25

10,00

 

198

İbadov Baloğlan İbad oğlu

0,60

24,00

 

199

İbadova Şövkət Ağaməmməd qızı

0,80

32,00

 

200

İbrahimov Bayram İbad oğlu

1,00

40,00

 

201

İbrahimov Bəbir Hüseyn oğlu

0,27

10,80

 

202

İbrahimov Hüseyn Qüdrət oğlu

0,50

20,00

 

203

İbrahimov İbrahim İbad oğlu

0,60

24,00

 

204

İbrahimov Məhərrəməli İbad oğlu

0,75

30,00

 

205

İbrahimov Seyfulla İbad oğlu

0,60

24,00

 

206

İbrahimova  Günay İskəndər oğlu

0,25

10,00

 

207

İbrahimova Dilşad  İbad qızı

0,90

36,00

 

208

İbrahimova Rəşxəndə Mirzəhüseyn qızı

0,60

24,00

 

209

İmaməliyev Azad Böyükağa oğlu

0,38

15,20

 

210

İmaməliyev Əhmədağa Məmmədağa oğlu

0,70

28,00

 

211

İmaməliyev Məmmədağa Qurban oğlu

0,50

20,00

 

212

İmaməliyeva Pərvanə Böyükağa qızı

0,80

32,00

 

213

İmaməliyeva Səmayə Allahverdi qızı

0,90

36,00

 

214

İmaməliyeva Sevil Məmmədağa qızı

0,38

15,20

 

215

İsayev Aydın İbrahim oğlu

0,60

24,00

 

216

Kazımov Qafur Mirzağa oğlu

0,50

20,00

 

217

Kazımov Tərlan Mirzağa oğlu

0,58

23,20

 

218

Kələntərova Bağdagül İman qızı

0,75

30,00

 

219

Kərimov  Əli Hacı oğlu

0,00

0,00

 

220

Kərimov Böyükağa İbrahim oğlu

0,70

28,00

 

221

Kərimov Əbdülrəhim Muxtar oğlu

0,70

28,00

 

222

Kərimov Əbil Ovsad oğlu

0,50

20,00

 

223

Kərimov Əli Əli oğlu

0,60

24,00

 

224

Kərimov Əli Hacı oğlu

0,50

20,00

 

225

Kərimov İsmayıl Mirzə oğlu

1,00

40,00

 

226

Kərimov Məmməd Mirzəhəsən oğlu

0,95

38,00

 

227

Kərimov Rafiq Nəsir oğlu

0,40

16,00

 

228

Kərimov Rizvan Həsən oğlu

0,40

16,00

 

229

Kərimov Şamil Kamil oğlu

0,50

20,00

 

230

Kərimov Vəli Hacıağa oğlu

1,70

68,00

 

231

Kərimov Zakir Məmmədhəsən oğlu

0,60

24,00

 

232

Kərimov Zakir Nəsrulla  oğlu

0,80

32,00

 

233

Kərimova Fəridə Mikayıl qızı

0,50

20,00

 

234

Kərimova Kəmalə Zakir qızı

0,60

24,00

 

235

Kərimova Möhtərəm Əli qızı

0,80

32,00

 

236

Kərimova Zülfiyyə Hüseyn qızı

0,50

20,00

 

237

Mahmudov Şahbala Mütəllim oğlu

0,40

16,00

 

238

Mazayeva Qızı Qüdrət qızı

0,90

36,00

 

239

Mehdiyev Mehdi Muxtar oğlu

0,50

20,00

 

240

Mehtiyev Ilqar Muxtar oğlu

0,50

20,00

 

241

Mehtiyeva Mehparə İman qızı

0,80

32,00

 

242

Mehtiyeva Şayəstə İbrahim qızı

0,75

30,00

 

243

Məmmədov  Hökmürəvan Bayram oğlu

0,50

20,00

 

244

Məmmədov Ağadadaş Müseyib oğlu

1,30

52,00

 

245

Məmmədov Allahverdi İman oğlu

0,80

32,00

 

246

Məmmədov Bəhruz Əhməd oğlu

0,28

11,20

 

247

Məmmədov Cəmil Bəhlul oğlu

1,00

40,00

 

248

Məmmədov Dadaş Əhəd oğlu

0,40

16,00

 

249

Məmmədov Elçin Baldadaş oğlu

0,60

24,00

 

250

Məmmədov Eldar İzzətulla oğlu

0,50

20,00

 

251

Məmmədov Əli Ağahüseyn oğlu

0,40

16,00

 

252

Məmmədov Əli Meybulla oğlu

0,60

24,00

 

253

Məmmədov Əlihəsən  Mahmud oğlu

0,50

20,00

 

254

Məmmədov Fariz Qurban oğlu

0,80

32,00

 

255

Məmmədov Firavan Bayram oğlu

0,80

32,00

 

256

Məmmədov Hüseyn Oruc oğlu

0,70

28,00

 

257

Məmmədov İzzətulla Mikayıl oğlu

0,75

30,00

 

258

Məmmədov Kazım Məmməd  oğlu

0,30

12,00

 

259

Məmmədov Məmməd İsmayıl oğlu

0,60

24,00

 

260

Məmmədov Müseyib Meybulla oğlu

0,80

32,00

 

261

Məmmədov Nəcəf Orucəli oğlu

0,35

14,00

 

262

Məmmədov Səfalı Meybulla oğlu

0,50

20,00

 

263

Məmmədov Səfalı Qulamirzə oğlu

0,40

16,00

 

264

Məmmədov Səxavət Məhərrəm oğlu

0,80

32,00

 

265

Məmmədov Səxavət Meybulla oğlu

0,50

20,00

 

266

Məmmədov Xalid Məmməd oğlu

0,45

18,00

 

267

Məmmədov Xanoğlan Xanhüseyn

0,50

20,00

 

268

Məmmədov Yusif Mahmud oğlu

0,50

20,00

 

269

Məmmədov Zəfər Muxtar oğlu

0,60

24,00

 

270

Məmmədov Ziyafət  Ağadadaş oğlu

0,50

20,00

 

271

Məmmədov Ziyafət Bəhlul oğlu

0,50

20,00

 

272

Məmmədova Ağabacı Böyükağa qızı

0,60

24,00

 

273

Məmmədova Fəridə Əli qızı

0,60

24,00

 

274

Məmmədova Heyran Balamirzə qızı

0,50

20,00

 

275

Məmmədova Humay Məmməd qızı

1,00

40,00

 

276

Məmmədova Məşənənə  Böyükağa

0,95

38,00

 

277

Məmmədova Rəvayət Qulamirzə

0,40

16,00

 

278

Məmmədova Şahnaz Həsən qızı

0,40

16,00

 

279

Məmmədova Züleyxa Əsəd qızı

0,50

20,00

 

280

Məstiyev  Nurəddin Musa oğlu

1,70

68,00

 

281

Məstiyev Əskərəli Hüseyn oğlu

0,60

24,00

 

282

Məstiyev Həsən Musa oğlu

0,80

32,00

 

283

Məstiyev İsa İsmayıl oğlu

0,50

20,00

 

284

Mirzəyev  Müqəddəs Ağadədə qızı

0,60

24,00

 

285

Mirzəyev Babulla Hacıağa oğlu

0,80

32,00

 

286

Mirzəyev Novruzəli Xəlil oğlu

0,50

20,00

 

287

Mirzəyev Tağı  Qüdrət oğlu

0,40

16,00

 

288

Mirzəyev Xeyrulla Hacıağa oğu

0,90

36,00

 

289

Mirzəyeva Hədiyyə Səmədulla qızı

0,50

20,00

 

290

Möhsümov Həsənəli Hilal oğlu

0,50

20,00

 

291

Mürşüdova  Ruhiyyə Əziz qızı

0,80

32,00

 

292

Musayev Əsədulla Nəhmətulla oğlu

0,75

30,00

 

293

Muxtarov Hacırza Tahir oğlu

0,50

20,00

 

294

Nəhmətov Ramazan Seyfulla oğlu

1,30

52,00

 

295

Nəsirov Abuzər  İsrafil oğlu

0,80

32,00

 

296

Nəsirov Arif  Qurban oğlu

0,28

11,20

 

297

Nəsirov Aşur Oruc oğlu

1,00

40,00

 

298

Nəsirov Bağır Ağadədə oğlu

0,40

16,00

 

299

Nəsirov Dövlət Əmrah oğlu

0,58

23,20

 

300

Nəsirov Fariz Qurban oğlu

0,50

20,00

 

301

Nəsirov İsrafil Abuzər oğlu

0,40

16,00

 

302

Nəsirov Kazım Oruc oğlu

0,40

16,00

 

303

Nəsirov Malik Əmra oğlu

0,45

18,00

 

304

Nəsirov Orucəli Hacı oğlu

0,95

38,00

 

305

Nəsirov Vaqif İsrafil oğlu

0,70

28,00

 

306

Nəsirova  Xanımgül Meybulla qızı

0,65

26,00

 

307

Nəsirova Zənfirə Hüseyn qızı

0,60

24,00

 

308

Nəzərov Kamil Səfərəli oğlu

0,40

16,00

 

309

Nəzərova Zərnişan Boli qızı

0,70

28,00

 

310

Novruzov İlham Sədulla oğlu

0,60

24,00

 

311

Novruzova Şeydaxanım Həsən qızı

0,50

20,00

 

312

Nuriyeva Fəxri İbad qızı

0,60

24,00

 

313

Nuriyeva Şövkət Mirzəhəsən qızı

0,50

20,00

 

314

Orucova Vəfa Əliağa qızı

0,75

30,00

 

315

Qasımov Balasan  Yavər oğlu

0,25

10,00

 

316

Qasımov Bəkir Balasan oğlu

0,40

16,00

 

317

Qasımov Əhməd Rza oğlu

0,50

20,00

 

318

Qasımov Məhərrəm Qulam oğlu

1,10

44,00

 

319

Qasımov Tofiq Əbdülhüseyn oğlu

0,80

32,00

 

320

Qasımova Dilarə Orucəli qızı

0,50

20,00

 

321

Qasımova Minarə Qulam qızı

0,24

9,60

 

322

Qasımova Xalidə Məmmədağa qızı

0,70

28,00

 

323

Qədimov  Rövşən Seyfulla oğlu

0,13

5,20

 

324

Qədimov Abbas Əziz oğlu

0,50

20,00

 

325

Qədimov Əziz Ağadədə oğlu

0,40

16,00

 

326

Qədimov Seyfulla Ağadədə oğlu

0,74

29,60

 

327

Qədimova Minəvvər  Əli qızı

0,80

32,00

 

328

Qədimova Xansənəm Ağadədə qızı

0,60

24,00

 

329

Qulamova Mənsurə Gülhəsən qızı

0,40

16,00

 

330

Quliyev  Ələmdar Babulla oğlu

0,35

14,00

 

331

Quliyev Cəfərqulu  Hüseynqulu oğlu

0,80

32,00

 

332

Quliyev Əli Sattar oğlu

0,70

28,00

 

333

Quliyev İltifat Hüccət oğlu

0,50

20,00

 

334

Quliyev Məzahir Sattar oğlu

0,50

20,00

 

335

Quliyev Şəfadar Cəmən oğlu

0,70

28,00

 

336

Quliyev Səfərəli Səttar oğlu

0,35

14,00

 

337

Quliyev Sərdar Babulla oğlu

0,70

28,00

 

338

Quliyev Təvəkkül Şəmsəddin oğlu

0,70

28,00

 

339

Quliyev Vəli Səttar oğlu

0,60

24,00

 

340

Quliyev Xeyrulla Hüseyn qızı

1,60

64,00

 

341

Quliyeva Ağabacı İbad qızı

0,50

20,00

 

342

Quliyeva Elnarə Mirzə qızı

0,40

16,00

 

343

Quliyeva Gülbəniz İbrahim qızı

0,35

14,00

 

344

Quliyeva Heyvagül Şəmsəddin qızı

0,25

10,00

 

345

Rəcəbov Cahangir  Rəcəb oğlu

16,00

640,00

 

346

Rəcəbov Rəcəb Cahangir   oğlu

0,50

20,00

 

347

Rəcəbova Həlimə Hacıağa  qızı

0,50

20,00

 

348

Rəhimov Əbdülhüseyn Tarel oğlu

1,10

44,00

 

349

Rəhimov Mahmud Boli qızı

0,37

14,80

 

350

Rəhimov Rəhim Boli oğlu

0,80

32,00

 

351

Rəhimova Ağabəyim  Nəcəfqulu qızı

0,45

18,00

 

352

Rəhmanova Gülxara Rahim qızı

0,50

20,00

 

353

Rüstəmov Rüstəm Əmən oğlu

0,60

24,00

 

354

Rzayev Babulla Əjdər oğlu

0,30

12,00

 

355

Rzayev Emin Əşrəf

0,30

12,00

 

356

Rzayev Cavad Ağababa oğlu

0,20

8,00

 

357

Rzayev Cəbrayıl Hacıağa oğlu

0,70

28,00

 

358

Rzayev Əfqan Səfər oğlu

20,00

800,00

 

359

Rzayev Kərim Tahir oğlu

0,45

18,00

 

360

Rzayev Malik  Hacıağa oğlu

0,50

20,00

 

361

Rzayev Məmməd  Hüseyn oğlu

1,10

44,00

 

362

Rzayev Rəffaq Razzaq oğlu

0,24

9,60

 

363

Rzayev Rəşadət Məmmədhüseyn

0,65

26,00

 

364

Rzayev Vaqif  Orucəli oğlu

0,50

20,00

 

365

Rzayev Vazeh Orucəli oğlu

0,40

16,00

 

366

Rzayev Yusif Qulamhüseyn oğlu

0,68

27,20

 

367

Rzayeva Dildarə Sərvər qızı

0,25

10,00

 

368

Rzayeva Kifayət Hacıağa qızı

0,35

14,00

 

369

Rzayeva Şəlalə Fərəməz qızı

0,90

36,00

 

370

Rzayeva Şərəbanu  İbadulla qızı

0,60

24,00

 

371

Rzayeva Səriyyə Qulamhüseyn qızı

0,60

24,00

 

372

Şahverdiyev Ramazan Calal oğlu

2,43

97,20

 

373

Şahverdiyev Xanoğlan Barat oğlu

0,60

24,00

 

374

Səbziyeva Nailə Kamil qızı

0,35

14,00

 

375

Səfərova Solmaz Şahpələng qızı

0,25

10,00

 

376

Səlimova Nəcibə Qumru qızı

0,50

20,00

 

377

Səmədov Ağadədə Kərəm oğlu

0,60

24,00

 

378

Səmədov Azad  Yədulla oğlu

0,50

20,00

 

379

Səmədov İsrafil Yədulla oğlu

0,90

36,00

 

380

Səmədov Mütəllim Kərəm oğlu

0,50

20,00

 

381

Səmədov Salman Nəriman oğlu

0,32

12,80

 

382

Səmədov Səmədulla Yədulla oğlu

0,45

18,00

 

383

Səmədov Vasif Qulam oğlu

0,60

24,00

 

384

Səmədova Ağanisa Əli qızı

0,60

24,00

 

385

Səmədova Mirfatma Camal qızı

0,36

14,40

 

386

Səmədova Tahirə Muxtar qızı

0,80

32,00

 

387

Şükürov  Təvəkkül Yaqub oğlu

1,00

40,00

 

388

Şükürova Qəmər Bahadır qızı

0,70

28,00

 

389

Süleymanov Nəsir  Barat oğlu

0,87

34,80

 

390

Süleymanov Novruzəli Əli oğlu

0,70

28,00

 

391

Tağıyev Müqəddəs İbrahim oğlu

0,50

20,00

 

392

Tağıyev Tofiq Rüstəməli oğlu

0,60

24,00

 

393

Tağıyev Xanoğlan  Allahverdi oğlu

0,63

25,20

 

394

Tağıyeva Xədicə Ağadədə qızı

0,65

26,00

 

395

Vəliyev Bayram Nəcəfqulu oğlu

0,70

28,00

 

396

Vəliyev Hacı Nayib oğlu

0,70

28,00

 

397

Vəliyev Hacıağa Oruc oğlu

0,50

20,00

 

398

Vəliyev İsmayıl Oruc oğlu

0,50

20,00

 

399

Vəliyev Novruzəli Turac oğlu

0,90

36,00

 

400

Vəliyev Seyfulla Qüdrət oğlu

0,80

32,00

 

401

Vəliyeva Bəsirə Eynulla qızı

0,65

26,00

 

402

Veliyeva Minayə Qüdrət qızı

0,85

34,00

 

403

Vəliyeva Şanisə Oruc qızı

0,75

30,00

 

404

Xaniyev Lüftəli Məmmədağa oğlu

0,70

28,00

 

405

Xaniyev Məmmədağa Lüftəli oğlu

0,80

32,00

 

406

Xaniyev Rəhman Məmmədağa oğlu

0,70

28,00

 

407

Xaniyeva Səkinə Bayram qızı

0,30

12,00

 

408

Yusifov Əli Həmid oğlu

0,25

10,00

 

409

Yusifov Hüseynağa Əziz oğlu

0,90

36,00

 

410

Yusifov Məmmədağa Əziz oğlu

0,75

30,00

 

411

Həsənova Fatma Boli qızı

0,39

15,60

 

412

Həsənov Həsənağa Boyli oğlu

0,60

24,00

 

413

Ağayev Məmmədhüseyn Əbdülhüseyn

0,75

30,00

 

414

Yusifov Qurbanəli Əziz oğlu

0,50

20,00

 

415

Yusifov Yusif Həmid oğlu

0,75

30,00

 

416

Zərbiyeva  Tarifə Uruf qızı

0,70

28,00

 

417

Zeynalov Əlövsət Nəsir oğlu

0,60

24,00

 

418

Zeynalov Hacıağa Hüseynqulu oğlu

0,40

16,00

 

419

Zeynalov Kərim Həsən oğlu

0,50

20,00

 

420

Zeynalov Məhərrəməli Əliağa oğlu

0,50

20,00

 

421

Zeynalov Qasım Həmidulla oğlu

0,50

20,00

 

422

Zeynalov Rafiq Hüseyn oğlu

0,50

20,00

 

423

Zeynalov Vəli Murtuza oğlu

0,60

24,00

 

424

Zeynalova Tamam Mirzəcan qızı

0,70

28,00

 

425

Zeynalova Tarifə Cabbar qızı

0,18

7,20

 

426

Zeynalova Xədicə Nəsrulla qızı

0,50

20,00

 

Cəmi:

345,89

13835,60

 

 

Keçidlər