Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025-22) 5-13-94

Şiyəkəran kənd ərazi komissiyası üzrə

01 iyun 2014-cü il tarixdə Astara rayonunun Şiyəkəran kəndində fiziki və hüquqi şəxslərə hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə görə 40 manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına veriləcək yardım haqqında

MƏLUMAT

S/s

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı

Cəmi becərilən əkin sahəsi (hektarla)

Veriləcək yardımın məbləği

 
 

1

Abdullayev Ədalət Əhəd

20,00

800,00

 

2

Baxşiyev Camal Cəlal

12,00

480,00

 

3

İmanov Məmməd Baldadaş

15,00

600,00

 

4

Səfərov Namiq Hacıvəli

10,00

400,00

 

5

Hüseynov Arif Höküməli

12,00

480,00

 

6

Bağırov Bəhram Qulam

15,00

600,00

 

7

Babayev Mənsur Əli

14,40

576,00

 

8

Babayev Məqsud Hacı

12,00

480,00

 

9

Əliyev Akif Həsən oğlu

48,00

1920,00

 

10

Əliyeva Səhər Əbdüləli

50,00

2000,00

 

11

Əliyev Mail Raqif

7,50

300,00

 

12

Əhmədov Təbriz Həqiqət

10,00

400,00

 

13

Əhədov Şənulla Hüseyn

11,00

440,00

 

14

Heydərov Təyyar Xanəli

16,10

644,00

 

15

Qəhrəmanov Kamran Məmməd

90,00

3600,00

 

16

Quliyev Bahadur Beytulla

9,00

360,00

 

17

Quliyev Mərhəmət Əlihüseyn

5,00

200,00

 

18

Məmmədov Ramil Qəribəli

12,00

480,00

 

19

Məmmədov Zərqəm Həsənağa

16,50

660,00

 

20

Məmmədov Elşən Həsənağa

8,00

320,00

 

21

Nəcəfov Firuz Müseyib

16,50

660,00

 

22

Səqirov Ağayar Əkbər

10,00

400,00

 

23

Teymurova Bağdagül Fərman

12,00

480,00

 

24

Tağıyev Sədaqət Məmmədqulu

14,00

560,00

 

25

Salmanov Samit Qadir

12,50

500,00

 

26

Yusifov Süleyman Hacımurad

11,80

472,00

 

Cəmi:

470,30

18812,00

 

 

Keçidlər