Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025-22) 5-13-94

Suparibağ kənd ərazi komissiyası üzrə

01 iyun 2014-cü il tarixdə Astara rayonunun Suparibağ kəndində fiziki və hüquqi şəxslərə hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə görə 40 manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına veriləcək yardım haqqında

MƏLUMAT

S/s

Fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı

Cəmi becərilən əkin sahəsi (hektarla)

Veriləcək yardımın məbləği

 
 

1

Ağazadə Mirisa Qasım

1,15

46,00

 

2

Dadaşov Vaqif Xəlil

0,50

20,00

 

3

Əliyev Asəf Kərim

0,30

12,00

 

4

Əliyev Nəsrulla Hüseyn

0,24

9,60

 

5

Əliyev Elman Səttar

0,25

10,00

 

6

Əliyev Şöhrət Abdulla

0,26

10,40

 

7

Əsgərov Səfail Əli

0,25

10,00

 

8

Əsgərov Abuzər Əli

0,80

32,00

 

9

Əsgərov Seyfulla Heydər

1,61

64,40

 

10

Əzimova Hökumə Cəlal

0,40

16,00

 

11

Əzimov Sadıx Bəhlul

42,00

1680,00

 

12

Əsgərov Adil Qurban

0,40

16,00

 

13

Həsənov Aslan Xudan

0,25

10,00

 

14

Həsənova Pakizə İman

0,18

7,20

 

15

Həsənov Xanquli Əbdülrəhim

0,30

12,00

 

16

Hüseynquliyev Rövşən İman

3,00

120,00

 

17

Xanıyev Səxavət Əliqulu

0,50

20,00

 

18

İskəndərov Məzahim Mədət

0,44

17,60

 

19

İsmauılov Seyran İsaq

0,25

10,00

 

20

İsmayılov Yəhya Qəni

0,40

16,00

 

21

İbrahimov Musa Məhərrəm

1,00

40,00

 

22

Quliyev Səttar İzzət

0,25

10,00

 

23

Əliyev Əlibala Hüseyn

0,30

12,00

 

24

Məmmədov Qəhrəman Əli

0,40

16,00

 

25

Məmmədov Azad Səfər

0,22

8,80

 

26

Məcidov Aydın Ağaverdi

0,80

32,00

 

27

Məmmədov Rəhman Əziz

0,20

8,00

 

28

Məmmədova Gülsabah Əbdül

0,30

12,00

 

29

Məmmədov Kamran Əziz

0,75

30,00

 

30

Məmmədov Bəxtiyar Muxtar

0,25

10,00

 

31

Məmmədov İsaq Mütəllim

0,40

16,00

 

32

Məmmədov Mütəllim İsaq

0,15

6,00

 

33

Məmmədov Mövsüm Əziz

0,20

8,00

 

34

Məmmədov İsa Əziz oğlu

0,44

17,60

 

35

Məmmədova Nərgiz Qəni

0,24

9,60

 

36

Məmmədov Tofiq Məmməd

0,20

8,00

 

37

Mehdiyev Xeybər Paşa

0,30

12,00

 

38

Musayeva Şadiyə Cəfər

0,20

8,00

 

39

Mirzəyev Xeyrulla Nuru

0,30

12,00

 

40

Nəsirov İrşad Həbib

1,70

68,00

 

41

Nüsrətov Adil Mirzə

30,00

1200,00

 

42

Orucov Fəzail Salam

0,20

8,00

 

43

Rzayev Ramiz Qulamhüseyn

0,30

12,00

 

44

Məmmədov Barat Məmməd

0,39

15,60

 

45

Əliyev Böyükağa Heybət 

0,32

12,80

 

46

Səmədov Etibar Ağababa

0,25

10,00

 

47

Səmədov Böyükağa Mirzə

0,35

14,00

 

48

Səmədov İlqar Ağababa

0,35

14,00

 

49

Vahabova Cəmilə Oruc

0,80

32,00

 

50

Yusifov Kamran Cəbi

1,03

41,20

 

51

Mirzəyev Namiq Aydın

0,75

30,00

 

52

Vəlieva Hüriyyə Abdulmanaf

0,43

17,20

 

53

Əliyev İrsal Əskər

0,29

11,60

 

54

Məmmədova Reyhanə Səfər

0,28

11,20

 

55

Əliyev Azad Həmidulla

0,20

8,00

 

56

Məmmədova Heyran Salman

2,50

100,00

 

57

Əskərzadə Baharəddin Əli

0,92

36,80

 

58

Əskərov Həşim Hacı

0,29

11,60

 

59

Babayev Fuad Əhməd

0,35

14,00

 

60

Səmədov Akif Cahangir

0,35

14,00

 

61

Ələskərov Əlibala Məmməd

1,05

42,00

 

62

Ələskərov Nadir Məmməd

1,59

63,60

 

63

Ələskərov Qadir Məmməd

1,78

71,20

 

64

Məmmədov Yavər Şıxəli 

15,20

608,00

 

65

Məmmədov İskəndər Şıxəli

0,65

26,00

 

66

Məmmədova Tarifə Hüseynqulu

0,51

20,40

 

67

Məmmədov Nüsrət Qüdrət 

0,00

0,00

 

68

Məmmədova Bədi Sədatxan

4,83

193,20

 

69

Məmmədov Həbib Əyyub

0,00

0,00

 

70

Məmmədov Firuddin Müqərrib

1,05

42,00

 

71

Əzimov Sakit Nəsir

2,96

118,40

 

72

Ramazanov Aydın Nəci

1,75

70,00

 

73

Dünyamalıyev Fətəlixan Manaf

2,90

116,00

 

74

Dünyamalıyev Rahim Manaf

0,50

20,00

 

75

Qasımov Firuddin Mirzə oğlu

3,30

132,00

 

76

Cabbarov Rövşən Əmrulla

1,11

44,40

 

77

Nəcəfov Rəhim Abid

1,09

43,60

 

78

Yaqubov Ramiz İsmayıl

0,45

18,00

 

79

Rzayev Mərifət Musa

0,37

14,80

 

80

Nəsirov Seyfulla Fərrux

0,27

10,80

 

81

Yusifov Ağayulla Dədə

3,59

143,60

 

82

Əhmədov Tofiq Rza

0,42

16,80

 

83

Rzayeva Gülşən Zöhrab

2,10

84,00

 

84

Həsənova Balanisa Fərrux

3,14

125,60

 

85

Nəsirov Aftandil Səməd

0,45

18,00

 

86

Babayev Mirəskər Nağı

0,57

22,80

 

Cəmi:

154,06

6162,40

 

 

Keçidlər